استفاده مشترک از این لوازم آرایشی ممنوع
شریک شدن در استفاده از لوازم آرایش و بهداشتی، چه با دوستان نزدیک و چه با افراد غریبه آرایشگاه و کسانی که از جعبه تست لوازم آرایش در مغازه استفاده می کنند، یکی از ساده ترین شیوه های پخش باکتری است. شریک شدن در استفاده از برخی از لوازم های آرایشی کاملاً ممنوع است که در این مطلب به تعدادی از آن ها اشاره خواهیم کرد.
استفاده مشترک از این لوازم ممنوع!

لوازم آرایشی بهداشتی که نباید مشترکا استفاده کنید بسیاری از آیتم های شخصی و لوازم های آرایشی و بهداشتی هستند که حتما فقط باید خودتان از آن ها استفاده کنید. لوازم آرایش یکی از همین موارد بسیار مهم است. البته بعضی از لوازم های آرایشی را می توانید با یکدیگر به اشتراک بگذارید اما اشتراک

ممنوعیت واردات لوازم آرایش برداشته شد
بعد از رایزنی های صورت گرفته در رابطه با رفع موانع ترخیص و واردات لوازم آرایشی و بهداشتی، مقرر شده که این کالاها از گروه ممنوعه (۲۷) خارج و به گروه دیگری منتقل شود.
هاست