روش خارق العاده پاک کردن لکه قطره آهن از لباس

چطوری لکه آهن رو از روی لباس پاک کنیم که جاش نمونه؟ در شش ماهه اول زندگی آهن مورد نیاز بدن نوزاد توسط شیر مادر تامین میشود ولی بعد از شش ماهگی استفاده از قطره آهن برای تامین آهن مورد نیاز کودکان الزامی است و از آنجایی که بوی بد قطره آهن به مزاق کودکان

هاست