حکایت دردناک کودکی که از یک قرن پیش در خواب است

حکایت دردناک کودکی که از یک قرن پیش در خواب است ماجرای دختری در تابوت که به زیبای خفته معروف شده در فضای مجازی خبرساز شده است. روزالیا در دسامبر سال ۱۹۱۸ در سیسیل متولد شد. او کودکی زیبا و شگفت انگیز بود که به خانه پدرش ماریو لومباردو زندگی بخشید. مادرش، ماریا دو کارو، از

هاست