همزمانی «شکایت» در فیفا با «استعفا» در ایران؛ سنگینی درخواست غرامت ۱۰۰میلیاردی «ویلموتسِ بامعرفت» روی قلب تاج

مهدی تاج که قرارداد ویلموتس را شخصا و کاملا محرمانه و پنهان از چشم رسانه‌ها و حتی مدیران فدراسیون نهایی کرده بود، احتمالا حالا متوجه شده است که وعده هایش برای قطع همکاری با مرد بلژیکی بدون پرداخت غرامت از واقعیت فاصله گرفته و آبروی حرفه‌ای اش در آستانه یک چالش واقعی است.

ما همان جاهانبکش خودمان را می‌خواهیم!

نیمکت نشینی در برایتون و خروج از لیست ملی ما همان جاهانبکش خودمان را می‌خواهیم! عنوان گرانترین بازیکن فصل پیش برایتون حالا برای علیرضا تبدیل به سوژه ای شده تا فشار بیشتری به این ستاره تکنیکی فوتبال ایران وارد شود. به گزارش “ورزش سه” ، ایرانیانی که لیگ برتر جزیره را هر هفته پیگیری می‌کنند،

هاست