قفل زباله‌ها را هم مافیا باز می‌کند

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از قفل‌دار شدن مخازن زباله برای جلوگیری از زباله‌گردی و مقابله با مافیای زباله خبر داده‌است. تا کمر در سطل زباله فرو رفته، انگار بوی متعفن زباله‌ها را حس نمی‌کند، با دقت کیسه‌ها را باز و پسماند‌های غذایی و پلاستیک و بطری‌های دور‌ریخته شده را بررسی می‌کند، انگار

هاست