مجرد ماندن و یا متاهل شدن؟ خوشبختی کجاست؟
زن و مرد برای شاد بودن به زیستن در کنار یکدیـگـر نـیـاز دارنـد امـا گاهی اوقات افراد به دلایلی توانایی ازدواج را نداشته و به ناچار به زندگی مجردی می‌پردازند، اینکه مجردی بهتر است و یا تاهل، بحثی است که در این مطلب به آن پرداخته شده است.
هاست