برخورد قاطع با مدیرانی که به مطامع شخصی خود فکر می‌کنند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به برخورد قاطع و بدون اغماض سازمان بازرسی با مدیرانی که به جای توجه به بیت المال به مطامع شخصی خود فکر می‌کنند، تاکید کرد: برخورد با کسی که به دنبال سودجویی است و در قراردادها اول نفع خود و اطرافیان و سپس نفع جامعه را در نظر می‌گیرد، جای هیچگونه اغماضی ندارد.
۲۱ مدیر بورسی سلب صلاحیت شدند
معاون حقوقی سازمان بورس گفت: طبق احکام صادره از مرجع انتظامی در ادامه اقدامات نظارتی سازمان بورس، ۲۱ نفر دیگر از مدیران به سلب صلاحیت ۶ ماهه و جریمه نقدی و ۴ شرکت به اخطار کتبی با درج در پرونده محکوم شدند.
هاست