با چند کار کوچک، زندگی را بهتر کنید

چند کار کوچک برای داشتن زندگی بهتر عادات و اعمال شما تاثیر عمیقی برروی سلامتی و خوشحالی تان دارد. وضعیت فعلی که در آن قرار دارید توسط اقدامات، عادات و تصمیمات گذشته شما تعیین می شود. امروز باید با ایجاد تغییرات کوچک و ترک عادات بد از طریق روش های مثبت در خود، آینده روشن تری

تو خونه، کی باید حرف آخرو بزنه؟

در خانه ی شما چه کسی حرف آخر را می زند؟ مهم ترین نیازی که بر اثر ازدواج تأمین می شود، نیاز به آرامش و احساس امنیت و آسودگی است اما متاسفانه بسیاری از افراد ازدواج را میدان جنگ بر سر به دست آوردن قدرت تبدیل می کنند تا حرف آخر را در خانه خودشان

هاست