معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران خبر داد
یک گام تا تکمیل پروژه مدیریت سیلاب بزرگراه آزادگان

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران خبر داد یک گام تا تکمیل پروژه مدیریت سیلاب بزرگراه آزادگان معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، ضمن اعلام اتمام عملیات اجرایی فاز سوم پروژه جمع آوری و هدایت آب های سطحی محدوده بزرگراه آزادگان، از پیشرفت ۶۵ درصدی عملیات اجرایی فاز دوم این پروژه خبر داد. به گزارش

هاست