آوای قرآن – تقدیر از برگزیدگان حفظ جزء30 در شمیرانات

تقدیر از برگزیدگان دومین دوره مسابقه «آوای قرآن» در شمیرانات هم زمان با برگزاری اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی بخش رودبار قصران از افراد برگزیده دومین دوره مسابقه «آوای قرآن» تقدیر شد. به گزارش خبرنگار میهن نوین، در این مراسم که روز سوم خرداد و در حاشیه اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی بخش رودبار قصران

هاست