رفلاکس معده در نوزادان
فوق تخصص نوزادان گفت: هرچند رفلاکس معده در نوزادان یک امر طبیعی است، اما تا ۲۴ ماهگی این عارضه باید بطور کامل برطرف شود.
هاست