شیوه ی صحیح استراحت بین درس خواندن

چند پیشنهاد خوب برای استراحت بین مطالعه و درس خواندن مطالعه کردن احتمالا یکی از منفورترین کارهای زندگی دانشجویی است که کسل کننده، طاقت فرسا و آزاردهنده به نظر می رسد. اما آیا واقعا خسته کننده است؟ اگر خود را غرق مطالعه کنید، مسلما مغز شما خسته می شود؛ با این حال یک استراحت انرژی بخش می

موسیقی هنگام مطالعه خوبه یا بد ؟
برخی از افراد طبق عادت هنگام مطالعه و درس خواندن موسیقی گوش می دهند و این یک روش محبوب از نظر آن ها برای آسان تر شدن روند مطالعه و درس خواندن است.
هاست