رژیم غذایی که موجب نازایی می شود

رژیم غذایی که دلیل نازایی زنان و مردان است آیا رژیم غذایی بد می تواند موجب ناباروری یک زن شود؟ مطالعه سال ۲۰۱۸ دراسترالیا نشان می دهد که خوردن فست فودها و نخوردن میوه تازه بقدرکافی بارداری زنان را سخت تر می سازد. پزشک متخصص باروری در این مورد بیان می کند میزان تاثیر رژیم غذایی و آلودگی های محیطی روی باروری

هاست