نتایج اولیه انتخابات آمریکا؛ بایدن نیویورک را فتح کرد

نتایج اولیه انتخابات آمریکا؛ بایدن نیویورک را فتح کرد بر اساس نتایج اولیه شمارش آرای پنجاه و نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، جو بایدن نامزد دموکراتها تا این لحظه با کسب ۱۲۹ رای الکترال ، از دونالد ترامپ پیش است. به گزارش میهن نوین به نقل از ایرنا ، جو بایدن تا این مرحله

هاست