نحوه صدور شناسنامه برای فرزند خوانده

نحوه صدور شناسنامه برای فرزند خوانده بر اساس لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست با طی کردن مراحل قانونی می‌توانید برای فرزند خوانده خود شناسنامه دریافت کنید. طبق لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست، افرادی که صاحب فرزند خوانده هستند می‌توانند برای فرزند خود تقاضای صدور شناسنامه کنند. در این امر ثبت

هاست