نقشه رنگ‌بندی کرونایی شهر‌های کشور

به گزارش میهن نوین به نقل از برترین‌ها: تردد شبانه از ساعت ۲۱ الی ۳ صبح در تمام وضعیت‌ها ممنوع است. وضعیت آبی: خطر کم؛ محدودیت مشاغل وجود ندارد. وضعیت زرد: خطر متوسط؛ در این وضعیت فقط سطح شغلی چهار تعطیل خواهد بود. وضعیت نارنجی: پرخطر؛ در این وضعیت سطح شغلی سه و چهار تعطیل

هاست