آخرین وضعیت نیروگاه‌های پشت بامی در ایران
تاکنون بیش از ۶۶۷۴ واحد نیروگاه خورشیدی انشعابی در کشور به بهره‌برداری رسیده است و آنطور که سخنگوی سازمان ساتبا اعلام کرده، روند احداث نیروگاه‌های خورشیدی پشت بامی در ایران در مسیر رشد قرار دارد.
هاست