قبل از رابطه جنسی هرگز این کارها را نکنید !!

قبل از رابطه جنسی هرگز این کارها را نکنید !! انجام خیلی از کارها مثل مصرف آنتی هیستامین و خوردن یک سری از مواد غذایی مانند کلم درست قبل از رابطه جنسی کاری کاملا اشتباه می باشد. قبل از رابطه جنسی هرگز این کار را نکنید !! رابطه جنسی و حفظ یک رابطه سالم زناشویی وابسته به رعایت

هاست