۱۰ راه جالب برای تحریک هورمون شادی

راه های طبیعی برای تحریک هورمون های شادی همه ی احساسات انسان مثل صلح، لذت، سوگواری یا عصبانیت با هورمون ها و انتقال دهنده های عصبی کنترل می شود، حتما مشتاقید بدانید که انتقال دهنده های عصبی چه هستند؟ انتقال دهنده های عصبی ماده شیمیایی مغز هستند که اطلاعات را بین مغز و بدن انتقال میدهند و

دوپامین چیست که کمبودش بلا سرتان می آورد؟

دوپامین چیست و عوارض کمبودش چقدر جدی است؟ دوپامین یک هورمون انتقال دهنده عصبی می باشد که سیگنال های عصبی را در طول سیناپس ها انتقال می دهد و همچنین مانند سایر هورمون ها به انتقال پیام در کل بدن کمک می کند. یعنی اینکه نقش کلیدی را در توانایی مغز ایفا می کند و

هاست