۲میلیون دُز واکسن فایزر در راه ایران
مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه ۶ واکسن کرونا از جمله فایزر-بیونتک و جانسون و جانسون مجوز مصرف اضطراری را از سازمان غذا و دارو دریافت کرده‌اند، گفت:
واکسن کرونا فایزر به تایید سازمان غذا و دارو نزدیک شد

سازمان غذا و داروی ایالات ‌متحده (FDA) روز گذشته اسنادی مبنی بر ایمن و کارآمدی واکسن فایزر (Pfizer) و بیو ان تک (BioNTech) منتشر کرد. فایزر و شریک آلمانی آن، بیو ان تک ماه گذشته اعلام کردند که دو دوز واکسن کرونا ساخته‌شده توسط آنان، در مقابل ویروس کرونا ۹۵ درصد موثر است و هیچ

هاست