«وام ازدواج» در سال ۱۴۰۰ چقدر افزایش می یابد؟
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اظهار کرد: مخالف افزایش وام‌ ازدواج درجهت کمک به جوانان نیستیم اما باید دستورالعمل‌های لازم در جهت جلوگیری از سوء استفاده و آسیب‌های احتمالی افزایش رقم وام ازدواج تدوین شود.
هاست