تاریخ دقیق ولنتاین ۹۹ در سال ۲۰۲۱

تاریخ ولنتاین ۲۰۲۱ در تقویم میلادی ۱۴ ماه فوریه است و در تقویم شمسی ولنتاین ۱۳۹۹ در تاریخ روز ۲۶ بهمن ماه روز یکشنبه (۱۳۹۹/۱۱/۲۶) است . نزدیک شدن به روز ولنتاین در همه مغازه های و خیابان های در ایران پرشده از کالاهای مرتبط با روز ولنتاین این درحالی است که هزاران سال قبل ولنتاین مسیحی

هاست