دستیابی به راه‌حل درباره ۹۸درصد اختلافات در وین
منابع غربی حاضر در مذاکرات وین به المیادین گفتند که «مذاکرات با طرف ایرانی به مراحل مهم و حیاتی خود رسیده است و درصورتی‌که طرف ایرانی تصمیم بگیرد از شروط و درخواست‌هایی که بعضا نمی‌توانیم به آنها پاسخ مثبت دهیم، دست بردارد، ممکن است به سرعت به توافق نهایی برسیم.»
هاست