تصویری از پرستار ایرانی که پربازدید شد
تصویری در فضای مجازی دست به دست می‌شود که نشان می‌دهد مرضیه کاظمی، پرستار بخش اورژانس بیمارستان شهید چمران دشت‌آزادگان خوزستان، سُرُم به دست در حال رسیدگی به بیماران است.
تعریف یک پرستار از بهترین “خسته نباشید” زندگی کاری‌اش
سوپروایزر بیمارستان کودکان ابوذر اهواز گفت: من همیشه تاسف می‌خوردم که چرا در زمان جنگ نبودم و خدمت نکردم؛ اکنون احساس می‌کنم جنگ است و اگر پرستاران اکنون خدمت نکنند، پس کی باید خدمت کنند؟ انگیزه همکاران ما برای خدمت به بیماران، چیزی جز از خودگذشتگی نیست.
هاست