محمود کلهری خبر داد:
پیش بینی بیشترین پروژه های توسعه محلی در تهران در منطقه 5
محمود کلهری شهردار منطقه ۵ ضمن بازدید از پروژه‌های توسعه محلی در سطح نواحی هفت گانه و تاکید بر اجرای دقیق آنها تا موعد مقرر گفت: در سال 1400 بیشترین تعداد پروژه های کوچک مقیاس برای منطقه 5 در بین مناطق 22 گانه پیشنهاد و تصویب شده است.
کلهری در بازدید میدانی از محلات گفت:
پروژه های خرد محلی شهر را زیست پذیرتر می کند/بهره برداری از پروژه های محلی تا عید سعید فطر
محمود کلهری شهردار منطقه 5 در جریان بازدید میدانی و معبر به معبر از پروژه های توسعه محلی در نواحی مختلف این منطقه گفت: شهرداری در کنار کارهای عمرانی بزرگ، توجه ویژه ای به اجرای دقیق پروژه های کوچک مقیاس دارد چرا که این پروژه ها ارتباط مستقیمی با مردم داشته و با نظر آنها و شورایاران به شهرداری مطرح می شوند و اجرای آنها رضایت شهروندان را در پی دارد.
هاست