کانتورینگ یا پیکرتراشی با لیپوماتیک
کاهش وزن قابل توجه مربوط به رژیم غذایی، جراحی چاقی یا تغییرات پس از بارداری اغلب باعث شل شدن پوست می شود. روش های کانتورینگ بدن می تواند به تنظیم فرم جدید بدن شما کمک کند.
پیکرتراشی یا عمل پیکرتراشی چیست؟

پیکرتراشی یا عمل پیکرتراشی چیست؟ در طول انجام پیکرتراشی بدن چربی ها و پوست اضافی از بدن بیمار خارج می شود. جراحی پیکرتراشی بدن اغلب مناسب افرادی است که بدن آن ها نسبت به رژیم غذایی و ورزش مقاوم شده باشد. پیکرتراشی شامل چه تکنیک هایی می باشد؟ پیکرتراشی برای بدن شامل تکنیک های مختلفی

هاست