پیکرتراشی یا عمل پیکرتراشی چیست؟

پیکرتراشی یا عمل پیکرتراشی چیست؟ در طول انجام پیکرتراشی بدن چربی ها و پوست اضافی از بدن بیمار خارج می شود. جراحی پیکرتراشی بدن اغلب مناسب افرادی است که بدن آن ها نسبت به رژیم غذایی و ورزش مقاوم شده باشد. پیکرتراشی شامل چه تکنیک هایی می باشد؟ پیکرتراشی برای بدن شامل تکنیک های مختلفی

هاست