آخرین خبرها از پروژه های توسعه محلی سازمان عمرانی مناطق:
پیگیری عملیات اجرایی ۲۷ پروژه با متوسط پیشرفت ۶۰ درصد

آخرین خبرها از پروژه های توسعه محلی سازمان عمرانی مناطق: پیگیری عملیات اجرایی ۲۷ پروژه با متوسط پیشرفت ۶۰ درصد مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران، از پیشرفت ۶۰ درصدی عملیات اجرایی پروژه های توسعه محلی این سازمان خبر داد. به گزارش پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مهندس سید مجید غمخوار با

هاست