طرز تهیه چاشنی موفونگو
پلانتین یا چنار یکی از اعضای خانواده موز است. بزرگتر و کمی از موز شیرین تر است و طعم خام آن چندان جذاب نیست. پلانتین ها را گاهی اوقات "موز پخت" می نامند، زیرا هنگام پخته شدن در بهترین حالت هستند. آنها در آب و هوای گرم رشد می کنند و در هند و کارائیب رایج است.
هاست