تشکر علی دایی از کادر درمان/ عکس

تشکر علی دایی از کادر درمان/ عکس اسطوره فوتبال ایران و آسیا از کادر درمان تشکر کرد و از مردم خواست تا پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند. علی دایی در‌ استوری اینستاگرام خود از کادر درمان تشکر کرد و از مردم خواست تا اصول بهداشتی را رعایت کنند تا در ایمن نگه داشتن سلامت جامعه،

شهادت ۱۱۰ عضو کادر درمان به دلیل کرونا

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور می گوید: آخرین آماری که ما در سازمان نظام پزشکی جمع‌آوری کردیم؛ مجموعه مبتلایان کادر پزشکی حدود ۴۲۰ نفر تا روز چهارشنبه بوده است. نزدیک به ۱۱۰ نفر هم به رحمت خدا رفته‌اند. محمدرضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور یکی از کسانی است که از ابتدای اعلام رسمی حضور

هاست