حذف ۱۰۰ درصدی استفاده از کاغذ در گمرک ایران
رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: ایران نیز در بحث گمرک کاغذ را به صورت ۱۰۰ درصدی حذف کرده ایم. همین روند با به کار گیری کارشناسان آنلاین در گمرک برای اولین بار منجر به کاهش فساد در سیستم گمرک ها شد.
هاست