نامزد اینترنتی دروغگو از آب در آمد!

 به نقل از خبر نی؛ زنی پس از مراجعه به پلیس برای جستجوی نامزدش که ناگهان ناپدید شده بود در اداره پلیس با واقعیتی رو به رو شد که او را شوکه کرد. پلیس به او گفت که همچین شخصی وجود خارجی ندارد. کاترین فرب می‌گوید که او دو سال با یک مرد نامزد بوده و قرار گذاشته بودند تا

هاست