گیلاس گلخانه ای، کیلویی یک میلیون تومان شده؟

 ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که در آن ادعا شده گیلاس گلخانه ای در میادین میوه فروشی کیلویی ۸۷۰ هزار تومان و در مغازه های بالای شهر کیلویی یک میلیون تومان به فروش می رسد. این ویدئو خیلی زود در شبکه های اجتماعی دست به دست شد و واکنش های زیادی را به همراه داشت. کاربری

هاست