خواهر، شوهرخواهر و خواهرزاده منصور ارضی به دلیل کرونا فوت کردند / کرونای نزدیکانش پنهان شد و می‌خواهند تعطیلی را سیاسی کنند
یک فعال رسانه‌ای به پشت پرده تعطیلی مراسمات مناجات حاج منصور واکنش نشان داد و در توییتر نوشت: خواهر، شوهر خواهر و خواهرزاده منصور ارضی به دلیل کرونا فوت کردند. كرونای نزديكانش پنهان شد و میخواهند تعطيلی را سیاسی كنند.
هاست