نفیسه روشن از همسر سابقش دلجویی کرد

دلجویی نفیسه روشن از همسر سابقش/ یه مشت علاف مجازی اینستا جدامون کردن… نفیسه روشن، سلبریتیِ پرکارِ صداوسیما و سینما، خطاب به ‎همسر سابقش: «یه مشت کثافته مجازی اینستا و حقیقی جدامون کردن… ادمهای علافی که همش توی دایرکت ادمهای متاهلن» نفیسه روشن بازیگر سینما و تلویزیون، خطاب به ‎همسر سابقش : «یه مشت کثافته

هاست