پایش و کنترل بیماری های درختان و گیاهان در منطقه چهار تهران

‍پایش و کنترل بیماری های درختان و گیاهان در #منطقه_چهار_تهرا معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۴ از اجرای کنترل آفات و بیماری های گیاهان، درختان و فضاهای سبز شهری خبر داد و افزود: این طرح در قالب شستشو و سم پاشی درختان در دستور کار قرار گرفت. 📌 “حمیدرضا فرخی” در این

هاست