دلایل حساسیت ایران روی جمهوری آذربایجان چیست؟/ احیای برجام و رفع تحریم‌ها چگونه می‌تواند روابط تهران – باکو را تقویت کند؟

جمهوری آذربایجان از اهمیت استراتژیک زیادی برای ایران برخوردار است، چرا که در واقع راه تماس ایران با روسیه محسوب می‌شود. علاوه بر این، اشتراکات فرهنگی و عقیدتی نیز همواره عامل مهمی برای تمرکز ایران روی قفقاز بوده است. الجزیره نوشت: روابط بین ایران و آذربایجان بر پایه همکاری، رقابت و درگیری استوار است و این

دلایل حساسیت ایران روی جمهوری آذربایجان چیست؟/ احیای برجام و رفع تحریم‌ها چگونه می‌تواند روابط تهران – باکو را تقویت کند؟
جمهوری آذربایجان از اهمیت استراتژیک زیادی برای ایران برخوردار است، چرا که در واقع راه تماس ایران با روسیه محسوب می‌شود. علاوه بر این، اشتراکات فرهنگی و عقیدتی نیز همواره عامل مهمی برای تمرکز ایران روی قفقاز بوده است.
هاست