اردیبهشت ۱, ۱۴۰۳ ۷:۴۶ ق٫ظ

یک موسسه مشهور دیگر به دلیل حجاب تعلیق شد

1402050716285389428070654

به گزارش میهن نوین هنجارشکنی کارمندان شرکت ازکی منجر به برخورد قانونی بیمه مرکزی با این شرکت و تعلیق مجوز فعالیت آن تا اطلاع ثانوی شد. طی روزهای گذشته تصاویری از کشف حجاب کارمندان شرکت ازکی (خرید بیمه‌نامه) منتشر شد و در پی این هنجارشکنی، نهاد ناظر ورود کرده و پس از بررسی همه جوانب […]