علامت سوال مشترک صداوسیما و وزارت ورزش!/ چه خبر از حق پخش ۶۰ میلیاردی؟
به طور دقیق مشخص نیست که طی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ چه میزان از درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی پرداخت شده درحالی که باید در مجموع  ۲ سال، مبلغی معادل ۶۰ میلیارد تومان در اختیار وزارت ورزش قرار می‌گرفت تا آن را بین فدراسیون‌های ورزشی مربوطه تقسیم کند.
صداوسیما، معصومی‌نژاد را سانسور کرد
 حمید معصومی نژاد خبرنگار کوله پشتی ایرانی در ایتالیا که سال‌هاست با گزارش.های جالب و رم گفتن خاص خود، مشهور است، مدتی است دیگر در بخش‌های خبری سیما دیده نمی‌شود.
هاست