اقدام عجیب صداوسیما برای جذب مخاطب
تبلیغ برخی از سریال‌های تلویزیونی روی بیلبورد‌ها واکنش‌های زیادی را در پی داشته است. عده‌ای آن را نشان‌دهنده فقر مخاطب و تلاش برای ترغیب دیده‌شدن این برنامه‌ها در صداوسیما می‌دانند.
اعتراض نماینده چابهار به افزایش بودجه صداوسیما
یک نماینده مجلس گفت: در شرایطی که با محدودیت بودجه مواجه هستیم علی‌القاعده باید نهادهایی که تاکنون درباره عملکرد خودشان پاسخگو نبودند، شفافیت مالی ندارند و کارکردشان مشخص نیست مشمول ریاضت اقتصادی قرار می‌گرفتند.
هاست