جنگ ایران و عربستان بر سر میدان نفتی عظیم
ایران و آمریکا در حال مقدمه چینی برای امضای توافق جدید هسته ای هستند و از طرف دیگر، با وساطت عراق، مشکلات موجود بین کشورمان و کشورهای عربی نیز در حال رفع شدن است. در همین رابطه، قرار است امارات بعد از شش سال مجددا سفیر خود را به ایران بفرستد و روابط ایران و عربستان نیز از سر گرفته شود. این شواهد گویای این است که بن بست سیاسی که در سال های اخیر مانع از ارتقای اقتصادی کشور شده بود، در حال باز شدن است.
هاست