تصویری از مارک زاکربرگ امنیتی!
 دوربین های مداربسته و نقاشی چهره مارک زاکربرگ، بنیانگذار و مدیرعامل فیسبوک که به نوعی کنایه از نظارت بر فعالیت های کاربران و فروش اطلاعات شخصی آنها توسط این شرکت است.
هاست