آیا هوای گرم جلوی شیوع کرونا (COVID-19)را خواهد گرفت؟

  آیا هوای گرم جلوی شیوع کرونا (COVID-19)را خواهد گرفت؟   آیا هوای گرم جلوی شیوع کرونا را می گیرد؟ برخی ویروس های دیگر مانند سرماخوردگی و آنفولانزا بیشتر در ماههای هوای سرد گسترش می یابند اما این بدان معنا نیست که بیمار شدن با این ویروس ها در ماههای دیگر غیرممکن است. در این

هاست