کسری بودجه شدید در تامین اجتماعی / پرداخت هیچ حقوقی در ۱۴۰۰ به تاخیر نیفتاد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در تامین اجتماعی دچار کسری بودجه شدید هستیم، گفت: سال گذشته را در حالی به پایان بردیم که متوسط ماهانه ۴۰۰۰ میلیارد تومان کسری داشتیم که سالانه ۴۸ هزار میلیارد تومان می شود.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری عنوان کرد:
کاهش ۶۳ درصدی قدرت خرید کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به کاهش ۶۳ درصدی قدرت خرید کارگران و بازنشستگان در سال جاری، گفت: درخواست ما افزایش حقوق متناسب با کاهش قدرت خرید بازنشستگان است.
رئیس کانون عالی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی خبر داد:
پرداخت مستمری بازنشستگان مشاغل سخت بر اساس احکام جدید
رئیس کانون عالی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت مستمری بازنشستگان مشاغل سخت براساس احکام جدید تا پایان آذرماه خبر داد و گفت: مذاکره و تعامل راه تحقق درخواستهای بازنشستگان است.
بدهی تامین اجتماعی به بیمارستان ها پیگیری می شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بدهی سازمان تامین اجتماعی به بیمارستان ها در حال حاضر از طریق بانک رفاه کارگران در حال پیگیری است. به گزارش ایرنا از خانه ملت، محمد شریعتمداری درباره بدهی معوقه سازمان تامین اجتماعی به بیمارستان ها افزود: همه تلاش مان این است که بدهی ها به حداقل ممکن

هاست