بندرعباس و سنندج در فهرست شهرهای خلاق یونسکو قرار گرفتند

  بندرعباس و سنندج در فهرست شهرهای خلاق یونسکو قرار گرفتند در بررسی‌های دو سالانه یونسکو، دو شهر بندرعباس و سنندج در فهرست شهرهای خلاق جهانی قرار گرفتند. حجت الله ایوبی، دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو ایران، با اعلام اینکه شهرهای بندرعباس و سنندج به فهرست شهرهای خلاق یونسکو اضافه شدند، گفت: پیوستن به شبکه شهرهای خلاق فرصتی تازه

هاست